Dialogspil

Dialogspillet er udviklet i to forskellige formater til to forskellige initiativer. Et design game til Dialogkorpset – om Æresrelaterede Konflikter og Negativ Social Kontrol og et design gamet til Ung-til-ung Dialogskabere. Begge initiativer forankret i SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Spillene er udviklet som værktøjer til de to grupper af dialogskabere, der tager ud på skoler, til foreninger, klubber og offentlige institutioner. Her faciliteter de gruppesamtaler mellem unge, forældre og fagfolk om vigtigheden af at skabe dialog om alt fra fællesskab og demokrati til kønsroller, børneopdragelse og seksualitet.

Formålet med spillene er at skabe et trygt og uforpligtende rum, hvor deltagerne kan reflektere over og tale om deres holdninger og forforståelser knyttet til svære emner. Fremgangsmåden, spillereglerne og spillekortene sætter rammen om, at spillerne øver sig i at lytte aktivt, reflektere og forholde sig kritisk til det, de hører.

Pris

DIALOGSPILLENE er ikke til salg, da de er udviklet specifikt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ønsker du at høre mere om design gamet og dets udvikling er du velkommen til at kontakte konsulent Kirstine Christensen på tlf. 61603530, mail kc@pluss.dk