Kulturbestyrelse på spil

Formålet med spillet er at skabe en neutral øvebane for drøftelse af virkelighedstro dilemmaer forbundet med bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner. Dilemmaerne omfatter temaer som bestyrelsens rolle i forhold til sikring af kvalitet og effektivitet, strategiudvikling, samarbejde med eksterne aktører, samt samarbejdet i bestyrelsen. Vi har indtil videre udviklet fire bestyrelsesdilemmaspil tilpasset henholdsvis kulturbestyrelser, uddannelsesbestyrelser, forsyningsbestyrelser og… Læs mere

Karakterdannelse på spil

Karakterdannelse på spil blev udviklet som en del af udviklingsprojektet program om karakterdannelse. Spillet er udviklet som et værktøj til Unord. Spillet skal hjælpe elever med at styke deres forståelse af, hvilke faglige fællesskaber de unge uddanner sig til at være en del af. Ønsker du flere informationer om spillet eller udviklingsprocessen, kan du kontakte… Læs mere

Forsyning på spil

Forsyning på spil er udviklet til en dansk forsyningsvirksomhed. Formålet med spillet var at skabe en fælles forståelse for hvilke dilemmaer der kan opstå samt hvilke samarbejdsmuligheder der findes indenfor organisationens rammer. Spillet består af en række cases og dilemmaer, som spillerne skal forholde sig til og reflektere over i fællesskab. Alle cases og dilemmaer… Læs mere

Holdninger på spil

Holdninger på spil er udviklet til elever i udskolingen samt de første år på ungdomsuddannelserne. I spillet bliver eleverne præsenteret for en række svære emner om eksempelvis religion, seksualitet og familiekonflikter. Emnerne tager afsæt i frihedsrettigheder, som ligestilling, ytringsfrihed og religionsfrihed. Formålet med spillet er at træne eleverne i at føre samtaler om svære emner… Læs mere