Vi foreslår ofte design games, når vi samarbejder med organisationer eller virksomheder, der står over for forandringer, en ny strategi, der skal implementeres eller en dialog, der skal faciliteres. Design games kan derfor anvendes i mange forskellige sammenhænge, og vi anbefaler, at I kontakter os, for at finde ud af, om det er relevant for netop jer og den situation, som I står overfor.

Design games giver en mulighed for at skabe dialog om forandringerne i et uforpligtende og trygt rum, hvor medarbejdere sammen kan udforske scenarier, give input og komme med løsningsforslag på forskellige niveauer og bidrage med viden fra praksis.

Vi designer nye design games ud fra nedenstående proces, hvor der er særligt fokus på inddragelse af spillets endelige brugere.

Steps i udviklingsprocessen

1. Spillets formål kortlægges

Når vi skal udvikle et design game, så starter vi med at kortlægge dets formål. Det vil siges, hvad er det, vi gerne vil, at spilleren/spillerne skal opnå gennem spillet. Det kan blandt andet være videndeling, refleksion over egen praksis, eller at få forståelse for egne handlekompetencer.

2. Udarbejdelse af mock-up

Når formålet er fastlagt, udarbejder vi en mock-up af spillepladen, hvor vi snakker fremgangsmåden igennem.3. Indsamling af viden og udvikling af spillekort

Vi indsamler viden og udvikler en række spillekort. Hvis muligt har vi gode erfaringer med en opstartsworkshop med kunden, hvor temaer og konkrete cases diskuteres og nedskrives.

4. Kvalificering hos kunden

Spillekort sendes til kvalificering hos kunden for at sikre, at sproget og niveauet er passende til målgruppen.


5. Test

Vi aftaler en test af første udkast af design gamet for at sikre relevans samt forståelige procedurer og regler. Testen skal være så virkelighedsnær som muligt og med spillere, der ikke kender til design gamets regler og fremgangsmåde på forhånd. Det er med til at afprøve, om design gamet er intuitivt for målgruppen.

6. Tilpasning af spil og evt. ny test

Efter testen tilpasser vi design gamet og kortene til den feedback, vi har fået under testen. Afhængigt af feedbackens karakter, gennemføres en ny test og tilpasning, hvorefter design gamet kan komme ud at leve.

Du kan læse mere om hvordan vi udvikler design games i vores artikel “Spil som dialogværktøj i en organisatorisk kontekst”. Du finder artiklen her:

Pris

Prisen for udvikling af et nyt design game afhænger i høj grad af kundens ønsker. Derfor arbejder vi ikke med en fast pris, men skræddersyr hvert enkelt udviklingsproces.

Ved helt nye spil, hvor vi står for udviklingen af alt indhold (spillekort mv.) vil prisen ofte variere mellem 80-130.000 kr. Hvis I selv står for indhold til spillekort vil prisen variere mellem 20-80.000 kr. Priserne kan desuden variere afhængig af efterfølgende rettigheder til anvendelse og videresalg, og hvis spiludviklingen er en del af en større opgave.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i udviklingen af et nyt spil – uanset hvilket budget, du går i byen med, så kigger vi på mulighederne.