Hvad er design games og gamification?

Design games kan defineres som et dialogværktøj, der anvender gamificationelementer (spilelementer) til at skabe rammerne for en dialog mellem mennesker. Gamificationelementer er med til at skabe et læringsrum, hvor læring foregår gennem leg – eksempelvis ved paratviden, mimekort, scenarier og cases, der kan udforskes, uden det får konsekvenser for medarbejderens hverdag.

Hvorfor spille?

Nye teknologier, foranderlige rammevilkår og arbejdsformer stiller stadigt større krav til medarbejdere, ledere og organisationer. Du har måske selv oplevet, at din organisation har fået en ny strategi, som aldrig helt er implementeret, eller at forståelsen og samarbejdet med dine kollegaer i en anden afdeling ikke går så gnidningsfrit, som det burde. For at navigere og bevæge sig i en foranderlig og kompleks verden er viljen og evnen til at skabe praksisnær udvikling og vidensdeling helt central.

Vi startede Pluss Games, fordi vi oplevede en stigende efterspørgsel på alternative måder at arbejde med strategi, ledelse og videndeling blandt medarbejdere i både offentlige organisationer og private virksomheder samt deres målgrupper – borgere, kunder og brugere.

Muligheder i organisatoriske sammenhænge

I Pluss Games er det efterhånden en del år siden, at vi fik øjnene op for de mange muligheder design games kan give i organisatoriske sammenhænge. Vi oplever ikke kun, at design games skaber dialoger; de kan også være en måde at indsamle data og viden fra en bestemt målgruppe af spillere, en måde at styrke samarbejdsrelationer og kendskab til kollegaers arbejdsrutiner og -metoder, en måde at dele viden og erfaring og en måde at skabe engagement og fællesskab om et fagligt emne. Vores erfaring er, at design games bringer os sammen og skaber trygge og uformelle rammer, hvor vi tør åbne os op og “lege” med på nye ideer og videreudvikle dem sammen.

Siden 2016 har vi brugt design games (design games) som et værktøj i strategiudvikling, forandringsledelse og videndeling. Det har vi bl.a. gjort i opgaver for kunder som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), landets beskæftigelsesforvaltninger, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og mange flere.