Når vi skal udvikle et spil, så starter vi med at kortlægge spillets formål. Altså hvad skal spilleren opnå gennem spillet. Det kan blandt andet være videndeling, refleksion over egen praksis, eller at få forståelse for egne handlekompetencer. Når formålet er fastlagt, udarbejder vi en mock-up af spillepladen hvor vi snakker spillets flow igennem. Herefter indsamler vi viden og udvikler en række kort, der sendes til kvalificering hos kunden for at sikre, at sproget og niveauet er passende til målgruppen. Hvis muligt har vi haft gode erfaringer med en opstarts- workshop med kunden, hvor temaer og konkrete cases diskuteres og nedskrives.

Når første udkast af spilleplade og kort er klar, aftales en test af spillet for at sikre relevans samt forståelige procedurer og regler. Testen skal være så virkelighedsnær som muligt og med spillere, der ikke kender til spillets regler og fremgangsmåde på forhånd. Det er med til at afprøve, om spillet er intuitivt for målgruppen.

Efter testen tilpasser vi spillet og kortene til den feedback, vi har fået under testen. Afhængigt af feedbackens karakter, gennemføres en ny test og tilpasning, hvorefter spillet kan komme ud at leve.