Kulturbestyrelse på spil

Formålet med spillet er at skabe en neutral øvebane for drøftelse af virkelighedstro dilemmaer forbundet med bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner. Dilemmaerne omfatter temaer som bestyrelsens rolle i forhold til sikring af kvalitet og effektivitet, strategiudvikling, samarbejde med eksterne aktører, samt samarbejdet i bestyrelsen. Vi har indtil videre udviklet fire bestyrelsesdilemmaspil tilpasset henholdsvis kulturbestyrelser, uddannelsesbestyrelser, forsyningsbestyrelser og… Læs mere

Karakterdannelse på spil

Karakterdannelse på spil blev udviklet som en del af udviklingsprojektet program om karakterdannelse. Spillet er udviklet som et værktøj til Unord. Spillet skal hjælpe elever med at styke deres forståelse af, hvilke faglige fællesskaber de unge uddanner sig til at være en del af. Ønsker du flere informationer om spillet eller udviklingsprocessen, kan du kontakte… Læs mere

Forsyning på spil

Forsyning på spil er udviklet til en dansk forsyningsvirksomhed. Formålet med spillet var at skabe en fælles forståelse for hvilke dilemmaer der kan opstå samt hvilke samarbejdsmuligheder der findes indenfor organisationens rammer. Spillet består af en række cases og dilemmaer, som spillerne skal forholde sig til og reflektere over i fællesskab. Alle cases og dilemmaer… Læs mere

Holdninger på spil

Holdninger på spil er udviklet til elever i udskolingen samt de første år på ungdomsuddannelserne. I spillet bliver eleverne præsenteret for en række svære emner om eksempelvis religion, seksualitet og familiekonflikter. Emnerne tager afsæt i frihedsrettigheder, som ligestilling, ytringsfrihed og religionsfrihed. Formålet med spillet er at træne eleverne i at føre samtaler om svære emner… Læs mere

Dilemmaspillet

Dilemmaspillet er udviklet til elever i udskolingen samt det første år på ungdomsuddannelserne. I design gamet kommer alle på banen, når de skal tage stilling til en række etiske og politiske dilemmaer. Formålet med design gamet er, at eleverne træner at udtrykke og argumentere for deres holdninger. Derudover træner design gamet eleverne i at forholde… Læs mere

Dialogspil

Dialogspillet er udviklet i to forskellige formater til to forskellige initiativer. Et design game til Dialogkorpset – om Æresrelaterede Konflikter og Negativ Social Kontrol og et design gamet til Ung-til-ung Dialogskabere. Begge initiativer forankret i SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Spillene er udviklet som værktøjer til de to grupper af dialogskabere, der tager ud på skoler, til… Læs mere

Spørg SIRI

Spørg SIRI er udarbejdet i samarbejde med et bredt udsnit af medarbejdere i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Anledningen var styrelsens årlige Styrelsesdag i 2018.  Design gamets formål er at skabe dialog og refleksion mellem Styrelsens medarbejdere og ledere på tværs af kontorer – fx om samarbejde, interessenter og strategi. Derudover imødekommer design… Læs mere

Bestyrelsen i front

Formålet med design gamet er at skabe en neutral øvebane for drøftelse af virkelighedstro dilemmaer forbundet med bestyrelsesarbejde. Dilemmaerne omfatter temaer som bestyrelsens rolle i forhold til sikring af kvalitet og effektivitet, strategiudvikling, samarbejde med eksterne aktører, samt samarbejdet i bestyrelsen. Vi har indtil videre udviklet tre bestyrelsesdilemmaspil tilpasset henholdsvis uddannelsesbestyrelser, forsyningsbestyrelser og bestyrelser for… Læs mere

Job på spil

JOB PÅ SPIL er udviklet i samarbejde med en af landets beskæftigelsesforvaltninger og er målrettet jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter. Formålet med design gamet er at skabe videndeling og transfer mellem virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter på tværs af afdelinger. Et andet formål er at sætte borgeren i fokus og tænke helhedsorienteret, når det gælder indsatsen for og samarbejde… Læs mere